អភិបាលស្រុកដែល បា.ញ់គោអ្នកស្រុក ឥឡូវនេះត្រូវផ្អាកការងារហើយ……..

61

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក វន សុ​ផា អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាល ស្រុក​សាមគ្គី មានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែល​បាន​ យ. ក​កាំ.ភ្លើ.ង​អាកា​ប.ត់ បា.ញ់ស.ម្លាប់​គោ​អ្នកស្រុក ក្នុង​បរិវេណ​សាលាស្រុក កាលពីពេល​ថ្មីៗ កន្លងទៅនេះ ត្រូវបាន​គណៈបញ្ជាការ ឯកភាព​ខេត្ត ដាក់ពិន័យ​រដ្ឋបាល តាម​រូបភាព ដក​បញ្ឈរជើង បណ្ដោះអាសន្ន​។​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មន្ត្រី​សាលាខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បានបញ្ជាក់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​ថា ចំណាត់ការ​នេះ បានកើត​ឡើង បន្ទាប់ពី​គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព​ខេត្ត​បាន​បើក​កិច្ច ប្រជុំ​មួយ កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១​។​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សូមបញ្ជាក់ថាៈ លោក វន សុ​ផា អភិបាលស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ បាន​យ ក​ កាំ.ភ្លើ.ង អាកា​បត់ បា.ញ់​ចំនួន​២ គ្រា.ប់ នៅក្នុង​បរិវេណ​សាលាស្រុក​បណ្ដាល​ឲ្យ​ត្រូវ​គោ​អ្នក ស្រុក​ងា.ប់ មួយ​ក្បាល។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូង​ឡើយ អភិបាល​រូបនេះ បាន​បដិសេធថា ខ្លួន​មិនបាន បា.ញ់​នោះឡើយ​។ ដល់ពេល​ក.ម្លាំង​ន.គរបា.ល​ខេត្ត ចុះមក​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​ស្រាវជ្រាវ ទើប​លោក វន សុ​ផា អភិបាលស្រុក សារភាពថា ខ្លួន​ពិតជា បាន​យ ក​កាំ. ភ្លើ.ង អាកា​ប.ត់ បា.ញ់​ចំនួន ២​គ្រា.ប់ ដើម្បី​ស្ដារ​កា.ណុង ប៉ុន្តែ​ផ្លា.ត​គ្រា.ប់ ក៏ត្រូវ​គោ​ស្លា.ប់​នៅក្នុង​បរិវេណ សាលាស្រុក តែម្តង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយឡែក អធិការនគរបាល​ស្រុក​វិញ ក៏បាន​ជួយ​បង្វែរ​រឿងនេះ ដោយ​ឆ្លើយ​ទាំង បំ.ពាន​ថាៈ គ្មាន​អ្នកណា ​បា.ញ់ នៅក្នុង​បរិវេណ សាលាស្រុក​ទេ គឺ​គោ​ដែល​ស្លា.ប់​នោះ ត្រូវ​ដុំថ្ម​តែប៉ុណ្ណោះ​៕